Bloc đại mẫu 2

Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Chủ đề: Tranh lụa

Nội dung: Lời hay – Ý đẹp – Ca dao tục ngữ

Danh mục:

Bloc đại mẫu 2
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

Chủ đề: Tranh lụa

Nội dung: Lời hay – Ý đẹp – Ca dao tục ngữ

ÁO BLOC

Áo bloc được in bằng công nghệ mới Metalize.

Giấy in: Ivory 250gsm

RUỘT BLOG

In offset 4 màu, giấy Couche Matt của Nhật, định lượng 70gsm

Gáy đóng keo nóng

Cấn răng cưa

Sử dụng dễ dàng, tính thẩm mỹ cao

 

BAO BÌ

Bọc màn co và bộ ốc vít thông minh.